Social BPS
 

 เว็บไซต์ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 เว็บไซต์สารสนเทศงานวิชาการ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา สพม.32
 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ครุฑ
ประกาศโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบ ๓๒๔ล./๕๕-ก
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ครุฑ
ประกาศโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบ ๓๒๔ล./๕๕-ก
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล

รองผู้อำนวยการ

 
นางญาดา  ยุพานวิทย์

นางปณาลี  คำมณี

นางชุติมันต์ โกรัมย์