วันลอยกระทง 28 พย 55

วันลอยกระทงร่วมกับชุมชนประปาเก่า

ขบวนแห่ได้ที่ 1

กระทงได้ที่ 3

ขอขอบคุณและขอบใจผู้ที่ลงแรงทุ่มเททุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับ