แนะแนวน้อง2555

                                                                                    พี่มาแนะแนวน้อง

                                                                                   14 สิงหาคม 2555

       ขอให้น้องๆม.6ทุกคนสมหวังนะครับ