วันเข้าพรรษา

ประธานจุดธูปเทียน

 

 

 

fhyu

นักเรียนทุกคนน้อมใจถวายเทียนพรรษา

ต้นเทียนที่ถวายวัด

คุณครูร่วมถวายด้วย

อ.ปพน และ อ.ภารดี กำลังอิ่มบุญ