กิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS  AYC  NISE ณ ลานเอนกประสงค์ จำนวน  23 คน วันที่  12  กรกฎาคม  2555