Get Adobe Flash player

ผลงานนักเรียนที่ภาคภูมิใจ

นักเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2554 ด้านโครงงานสุขภาพ ที่จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรับรางวัลเหรียญทอง นักเรียนที่เป็นตัวแทน ได้แก่ น