Get Adobe Flash player
0 Comments

10.ตกแต่งภาพพื้นฐานในส่วนของ CAMERARAW

การปรับแต่งภาพขั้นพื้นฐาน

ขั้นแรกของการปรับแต่งภาพสำหรับโปรแกรม Camera Raw เริ่มจากการใช้ Basic Adjustment Panel เพื่อปรับแต่งค่า White Balance และอื่นๆ เช่น ค่า Exposure, Contrast...ให้กับภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ง่ายที่สุด เมื่ออยู่ในโหมดนี้ขั้นแรกให้คลิกที่แถบ White Balance จะมีรายการต่างๆ ซึ่งเป็น Preset ที่โปรแกรมสร้างไว้ให้เลือกเป็น Auto จะได้การปรับแต่งค่า White Balance ถ้ารู้สึกว่าภาพที่ได้ยังไม่สวยงาม ให้ทำการกดปุ่ม Auto ซึ่งอยู่ถัดลงมาเพื่อปรับแต่งค่าตามรายการต่างๆ แบบอัตโนมัติ ภาพที่ได้จะดูสวยงามขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง แต่ถ้าพิจารณาภาพแล้ว อาจจะรู้สึกยังไม่ดีเท่าที่อยากได้ เช่นภาพที่ได้มีความสว่างไป หรือ มืดไป ก็ให้ทำการปรับค่าของแถบต่างๆ ด้วยตัวเอง การปรับแต่งภาพนี้จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแบบทันที

http://3.bp.blogspot.com/-7cSh4Y623O0/VHR_OCD_eaI/AAAAAAAABB4/MCPMDhs-jLM/s1600/
 
 
 
White Balance = การปรับสมดุลแสงสีขาว
 
Temperature = ปรับสีระหว่างสีฟ้ากับสีเหลือง
 
Tint =ปรับสีระหว่างสี่เขียวกับสี Magenta (ม่วงออกแดง)
 
 
 
Exposure = ปรับความสว่างของแสง
 
Contrast = ปรับความคมชัด
 
Highlights = ปรับเพื่อให้เกิดผลกับส่วนที่เป็น Highlight แสง
 
Shadows = ปรับเพื่อให้เกิดผลกับส่วนที่เป็น Shadow  เงา
 
Whites = การปรับค่าสว่างที่เป็นสีขาวในภาพให้สว่างขึ้นหรือลดลงตามความต้องการ
 
Blacks = การปรับค่าที่มืดในภาพให้มีความสว่างขึ้นหรือให้มืดลง
 
 
Clarity = ปรับให้มีความคมชัดในส่วน Midtone ถ้าต้องการเพิ่มความคมชัดก็สามารถปรับในส่วนนี้ได้
 
Saturation = ปรับความอิ่มตัวของสี
การใช้ปุ่ม Done, Cancel, Save Image และ Open Image ของโปรแกรม Camera Raw
 
 
 
หลังจากขั้นตอนด้านบนแล้ว จะมีอยู่สี่ปุ่มที่จะต้องมีการใช้ในขั้นต่อไป เป็นขั้นตอนในการกำหนดภาพ ปุ่มเหล่านี้จะอยู่ที่แถบด้านล่าง ซ้าย และ ขวา ของโปรแกรม เมื่อเลือกปุ่ม Done และ Cancel โปรแกรม Camera Raw จะปิดลงและกลับไปที่โปรแกรม Bridge แต่ถ้าเลือกปุ่ม Save Image และตั้งค่าการบันทึกแล้วจะต้องกดปุ่ม Done อีกครั้งที่โปรแกรม Camera Raw จากนั้นก็จะกลับไปที่โปรแกรม Bridge
Save Image ใช้สำหรับการบันทึกภาพ ซึ่งสามารถบันทึกได้หลายประเภทของภาพ
Done เป็นการสั่งให้มีการจดจำค่าการปรับแต่งภาพสำหรับการเปิดภาพครั้งต่อไป
Cancel ยกเลิกการปรับแต่งภาพทั้งหมด
Open Image ภาพจะถูกส่งไปที่โปรแกรม Photoshop
 
ถ้าต้องการปรับแต่งภาพเพิ่มเติมโดยใช้โปรแกรม Photoshop ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ก็ให้กดปุ่ม Open Image (ถ้าต้องการส่งภาพจากโปรแกรม Camera Raw ไปทุกภาพ อย่าลืม Select All เพื่อเลือกทุกภาพก่อนนะครับ) เมื่อส่งภาพไปแล้ว โปรแกรม Camera Raw จะปิดลงและโปรแกรม Photoshop ก็จะเปิดขึ้นพร้อมเปิดภาพที่ส่งมาจากโปรแกรม Camera Raw เมื่อปรับแต่งภาพจากโปรแกรม Photoshop เสร็จแล้วให้การทำการบันทึกภาพด้วยทุกครั้ง
 
 
ภาพที่มีการปรับแต่งจากโปรแกรม Camera Raw ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่ากว่า Camera Raw 8 เมื่อเปิดภาพขึ้นมาที่โปรแกรม  Camera Raw 8 จะมีเครื่องหมายสี่เหลียมและเครื่องหมายตกใจสีฟ้า ไอคอนนี้มีไว้สำหรับอัพเดทให้เข้ากับโปรแกรม Camera Raw รุ่นปัจจุบัน เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้การตั้งค่าทุกอย่างที่เคยใช้ในการปรับภาพกับรุ่นเก่า จะถูกปรับค่าเป็น 0 เพื่อให้มาใช้กับการปรับแต่งของเวอร์ชั่นปัจจุบัน ถ้าต้องการปรับแต่ง อาจเริ่มจากการปรับ Auto Tone โดยให้คลิกทีปุ่ม Auto ใน Basic โหมด หรือใช้คีย์ลัด Ctrl + U ก็ได้
 
การใช้ Histogram ช่วยในการปรับแต่งภาพ
 
เทคนิคการปรับแต่งภาพให้เกิดความสวยงามอีกตัวหนึ่งซึ่งมีประโยชน์มากคือ Histogram ซึ่งแสดงอยู่ด้านบนขวาของโปรแกรม Camera Raw จะช่วยในการตรวจสอบการ Clipping Color ในส่วนของ Shadow และ Highlight วิธีการใช้ก็เพียงกดปุ่ม Alt แล้วคลิกที่ไอคอน Shadow (สีเหลือง) หรือ ไอคอน Highlight (สีขาว) หรือใช้การกดคีย์ลัด U สำหรับ Shadow และ O สำหรับ Highlight เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้ว ถ้าภาพนั้นมีการ Clip ก็จะแสดงสีให้เห็น ส่วนของสีที่เห็นคือส่วนที่มีปัญหาของโทนสีที่เกิดกับภาพ จากนั้นก็ให้ทำการปรับแต่งเพื่อให้สีที่เกิดจากการ Clip หายไปโดยการใช้แถบต่างๆ ในโหมด Basic Adjustment
 
การใช้เครื่องมือต่างๆ บนแถบเครื่องมือของโปรแกรม Camera Raw (Toolbar)
 
เครื่องมือที่แสดงบนแถบเครื่องมือของโปรแกรม Camera Raw มีอยู่ทั้งหมด 14 รายการด้วยกัน คำสั่งคีย์ลัดของแต่ละตัวจะใช้ตัวอักษรกำกับ ซึ่งได้แสดงไว้ที่แต่ละประเภทของเครื่องมือให้แล้ว
 
 

 http://2.bp.blogspot.com/-ngDdA2tbv5Q/VHSJvPBI6wI/AAAAAAAABC0/a1rHKoAT7M0/s1600/การใช้เครื่องมือ Zoom ( Z )

คลิกที่ไอคอนรูปแว่นขยาย แล้วมาลากคลุมส่วนที่ต้องการขยายบนภาพ เมื่อปล่อยเม้าส์ส่วนนั้นก็จะขยายขึ้นมาเท่ากับ 400% แต่ถ้าต้องการขยายโดยไม่ได้เน้นที่จุดใดก็ให้คลิกที่จุดใดก็ได้บนภาพ จะเป็นการ Zoom In คลิกแต่ละครั้งจะขยายครั้งละ 100% ถ้าต้องการ Zoom Out ให้กดปุ่ม Alt ก่อนคลิก
 
ขณะที่อยู่ในเครื่องมือซูม ถ้ากดปุ่ม Ctrl จะสลับเป็นเครื่องมือ Hand และเมื่อปล่อยปุ่ม Ctrl ก็จะกลับไปเป็นเครื่องมือ Zoom เช่นเดิม
 
การกำหนดภาพให้เป็นแบบ Fit in View และ การปรับเปลี่ยนขนาด ทำได้หลายวิธี
 
Fit in View ทำได้โดยจะใช้คีย์ลัด Ctrl + 0 หรือ คลิกขวาที่ภาพแล้วเลือก Fit in View หรือ ดับเบิ้ลคลิกที่ Hand Tool ก็ได้
แต่ถ้าต้องการทำภาพให้มีขนาด 100% ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Zoom tool หรือใช้คีย์ลัด Ctrl + Alt + 0
แต่ถ้าใช้การคลิกขวาที่ภาพก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ในการซูมแต่ละขนาดได้  หรือเลือกโดยการคลิกเครื่องหมาย - หรือ + หรือคลิกที่ช่องตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายของโปรแกรมแล้วเลือกขนาดที่ต้องการก็ได้เช่นกัน
 
 
http://1.bp.blogspot.com/-u41FgxkkkZk/VHSJvC7VaaI/AAAAAAAABCw/kl5YL8RC1vE/s1600/การใช้เครื่องมือ Hand ( H )
 
ใช้เครื่องมือนี้เพื่อทำการลากหาส่วนของภาพที่ได้ทำการขยายใหญ่ เพื่อลากให้ส่วนของภาพที่ต้องการดูมายังตำแหน่งที่ต้องการ โดยเมื่ออยู่ที่เครื่องมือนี้ ก็เพียงคลิกที่ภาพค้างไว้แล้วทำการลากไปมา ถ้ากดปุ่ม Ctrl ขณะที่อยู่ในเครื่องมือนี้จะสามารถทำการ Zoom In แต่ถ้ากดปุ่ม Alt จะสลับเป็น Zoom Out
 
http://2.bp.blogspot.com/-rQSYJwPwzFc/VHSJvJKVkZI/AAAAAAAABCk/sHB6tToVeCg/s1600/การใช้เครื่องมือ White Balance ( I )
 
หลักการขั้นแรกของการใช้โปรแกรม Camera Raw เพื่อการปรับแต่งภาพ จะใช้การปรับที่ Temperature และ White balance ของภาพ โดยใช้เครื่องมือนี้คลิกส่วนทีเป็นสีดำของภาพ หรือสีที่ต้องการเพิ่มความสว่าง จะเห็นการเปลี่ยนแปลงสีของภาพขึ้นมาทันที หากสีของภาพออกมาดูยังไม่สวยงามเท่าที่ต้องการ ให้ทำการปรับแต่งเพิ่มจากแถบ Adjustment Panel ในส่วนต่างๆ เครื่องมือ White Balance ใช้ได้ดีกับการปรับแต่งที่มีภาพรวมสีของภาพที่ค่อนข้างมืดเท่านั้น
  http://2.bp.blogspot.com/-El8puuA_1bg/VHSJwAx3TKI/AAAAAAAABCs/_cfNs8mAw8Y/s1600/การใช้เครื่องมือ Color Sampler ( S )
เครื่องมือนี้มีไว้สำหรับตรวจสอบค่าสีที่จุดนั้นว่ามีค่าของสีเป็นเท่าไร วิธีใช้ก็เพียงแค่คลิกลงไปตรงจุดที่ต้องการตรวจสอบ จะได้แถบค่าสีซึ่งแสดงเป็นค่า RGB ถัดลงมาจากแถบเครื่องมือของโปรแกรม สามารถทำการคลิกกำหนดจุดได้สูงสุด 9 จุด และสามารถเลื่อนจุดได้โดยการคลิกที่จุดนั้นแล้วลากเลื่อนไปยังจุดอื่น ค่าสีก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ถ้าต้องการลบจุดใดจุดหนึ่งให้นำเม้าส์ไปคลิกที่จุดนั้น แล้วกดปุ่ม Alt จะเห็นเม้าส์เปลี่ยนเป็นรูปกรรไกรแทนสัญญลักษณ์ลูกศร จากนั้นคลิกที่จุดนั้นก็จะถูกลบออกไป แต่ถ้าต้องการลบออกทุกจุดพร้อมกัน ให้คลิกที่ปุ่ม Clear Samplers
 
http://3.bp.blogspot.com/-CeiJQnqoD34/VHSJxgPg8rI/AAAAAAAABDU/MiIgRbrmDsk/s1600/การใช้เครื่องมือ Targeted Adjustment ( T )

คลิกที่ไอคอนเครื่องมือค้างไว้ แล้วเลือก Adjustment Panel ที่ต้องการใช้ในการปรับแต่ง ซึ่งประกอบด้วย  Parametric Curve, Hue, Saturate, Luminance, Grayscale Mix เมื่อเลือกแล้ว กรอบของ Adjustment Panel นั้นก็จะเปิดขึ้นมาที่ส่วนของ Adjustment Panel
http://2.bp.blogspot.com/-yqiBlv5yr_E/VHSLVvGjVfI/AAAAAAAABEU/qb_vBfPrU-8/s1600/การใช้เครื่องมือ Crop (C )

เครื่องมือ Crop จะอยู่ลำดับที่หกบนแถบเครื่องมือของโปรแกรม Camera Raw เมื่อคลิกเลือกเครื่องมือแล้ว ให้ทำการลากลงบนภาพในส่วนที่่ต้องการ Crop เมื่อลากคลุมและปล่อยเม้าส์แล้ว ยังไม่ได้ส่วนที่พอดีกับความต้องการ สามารถทำการปรับแต่งขนาดได้โดยการคลิกที่จุดทั้งหกจุดบนเส้นกรอบของ Crop เพื่อลากปรับขนาด หรือปรับหมุนได้ เมื่อพอใจแล้วให้กด Enter หรือ ดับเบิ้ลคลิกภายกรอบของ Crop ที่สร้างไว้

 ถ้าต้องการยกเลิกการ Crop หลังจากที่ทำการลากเส้น Crop แล้ว ให้กดปุ่ม Esc หรือกดปุ่ม Ctrl + Z
หากทำการ Crop ภาพและกด Enter เพื่อทำการ Crop แล้วต้องการยกเลิก ก็ยังสามารถทำได้เช่นกัน โดยกดปุ่มอักษร Z หรือ Ctrl + Z แต่ห้ามกดปุ่ม Esc นะครับ เพราะจะทำให้เป็นการออกจากโปรแกรม Camera Raw

http://2.bp.blogspot.com/-hm4rjk_SIIc/VHSJxwXnKoI/AAAAAAAABC4/xpU3JAHOX1s/s1600/ การใช้เครื่องมือ Straighten (A )

เลือกเครื่องมือซึ่งอยู่ติดกับ Crop tool จากนั้นคลิกเพื่อสร้างจุดเริ่มต้นแล้วลากไปตามแนวเอียงที่ต้องการปรับให้ตรง สามารถลากได้ทั้งแนวนอน และแนวตั้ง เมื่อปล่อยเม้าส์ ระบบจะไปผูกกับเครื่องมือ Crop เพื่อทำการ Crop ภาพให้ตรง โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกดเครื่องมือ Crop จากนั้นกด Enter ก็จะได้ภาพที่ทำการปรับองศาของภาพให้ตรงตามต้องการ
 

 http://4.bp.blogspot.com/-jbz5K_ahj_g/VHSJyq5UidI/AAAAAAAABDI/5XyZ8HO12mo/s1600/การใช้เครื่องมือ Spot Removal ( B )

ใช้สำหรับทำการ Heal หรือ Clone ภาพ วิธีการใช้ให้คลิกลงตรงส่วนที่ต้องการปรับแต่ง เมื่อปล่อยเม้าส์ จะได้วงกลมแสดงขึ้นมาสองวง
วงกลมสีแดงสลับขาว แสดงตำแหน่งที่ต้องการปรับแต่ง
วงกลมสีเขียวสลับขาว ใช้สำหรับเลือกส่วนของภาพที่จะมาแสดงในส่วนของวงกลมสีแดงสลับขาว
จากภาพด้านล่างจะเห็นว่าส่วนที่อยู่ในวงกลมสีแดงสลับขาวแสดงภาพเหมือนกับภาพที่แสดงอยู่ในส่วนของวงกลมสีเขียงสลับขาว
 

        สามารถปรับขนาดวงกลมได้โดยการคลิกที่ขอบของเส้นวงกลม แล้วทำการลากเข้า หรือออก หรือจะปรับจากแถบ Radius ก็ได้ และถ้าต้องการเปลี่ยนตำแหน่งวงกลม ให้ทำการคลิกภายในวงกลมแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

 
เมื่อเลือกเครื่องมือนี้ จะมีแถบเครื่องมือแสดงขึ้นมาทีส่วนของ Adjustment Panel ซึ่งสามารถกำหนดค่าการปรับแต่งได้ต่างๆ ดังนี้
Type สามารถคลิกเลือกได้ว่าจะใช้เมนู Heal หรือ Clone การปรับแต่งทั้งสองแบบจะเหมือนกัน ต่างกันเล็กน้อยตรงที่การปรับแบบ Heal จะมีความคมของขอบมากว่าการปรับแต่งแบบ Clone ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งภาพด้วย เช่นถ้าต้องการสร้าง Pattern ก็ควรใช้แบบ Heal
Radius ใช้สำหรับปรับขนาดของวงกลม
Opacity ใช้สำหรับปรับความทึบของสีที่แสดงในส่วนของวงกลมสีแดงสลับขาว
ถ้าต้องการยกเลิกเส้นวงกลมที่กำหนดไว้ ให้คลิกที่เส้นวงกลมใดก็ได้แล้วกดปุ่ม Delete หรือถ้าต้องการยกเลิกวงกลมทั้งหมดที่ได้สร้างขึ้นมาในครั้งเดียว ให้กดปุ่ม Clear All
  ถ้าต้องการซ่อนเส้นวงกลม เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจน ให้คลิกที่ Show Overlay หรือกด V
  
http://1.bp.blogspot.com/-KHIacHsbrqg/VHSJzORQKlI/AAAAAAAABDE/bE9yWJH8UuE/s1600/การใช้เครื่องมือ Red Eye Removal ( E )
 
เชื่อว่านักถ่ายภาพคงรู้จักกันดีกับภาพที่ถ่ายมาแล้วมีแสงสีแดงแสดงที่ดวงตา วิธีปรับแต่งโดยเมื่อเลือกเครื่องมือนี้แล้ว ให้ลากคลุมส่วนของดวงตาที่มีสีแดง ส่วนที่อยู่ในขอบเขตที่ลากคลุมไว้จะปรับเป็นสีดำทันที จากนั้นให้ปรับแต่งเพิ่มได้ที่แถบของเครื่องมือซึ่งมีอยู่สองแถบด้วยกัน
 
Pupil Size ปรับขนาดของวงกลมที่ใช้ลากคลุม
 
Darken ปรับความเข้มของสีดำ
  
http://4.bp.blogspot.com/-JfgkdAE0lQA/VHSJzzl0y4I/AAAAAAAABEI/f7hpB5E68tw/s1600/การใช้เครื่องมือ Adjustment Brush ( K)
เมื่อคลิกเลือกเครื่องมือนี้จะมีแถบต่างๆ ของเครื่องมือแสดงขึ้นมาเพื่อให้เลือกปรับแต่งภาพ ต้องการปรับอะไรก็ให้เลือกที่แถบนั้นก่อน แล้วจึงมาทาลงบนภาพในส่วนที่ต้องการปรับแต่ง เมื่อทาแล้วยังไม่ได้ผลที่ต้องการ ก็กลับไปปรับที่แถบที่เลือกไว้ก่อนการทาเพื่อปรับเพิ่มได้ หรือจะใช้แถบอื่นก็จะเกิดผลกับส่วนที่ทานั้นเช่นกัน
  
       เมื่อมีการทาลงตรงส่วนที่ต้องการปรับแต่ง จะมีเครื่องหมาย Pin แสดงตำแหน่งให้เห็น ถ้าต้องการทาในส่วนอื่นที่ไม่ติดกับจุดเดิม ให้กดปุ่ม Add บนแถบเครื่องมือก่อนการทา การทาแต่ละจุดบนภาพจะะมี Pin กำกับให้เห็นทุกจุดเช่นกัน เมื่อต้องการปรับแต่งภาพเพิ่มเติมในส่วนเดิม ก็ให้คลิกที Pin นั้นก่อนทำการทา หรือปรับแต่งจากแถบต่างๆ เพิ่มก็ได้เช่นกัน ถ้าต้องการลบบางส่วนจากการทาให้คลิกที่ Pin นั้นก่อนแล้วมาคลิกเลือก Erase บนแถบเครื่องมือ แล้วทำการทาแต่การทาครั้งนี้จะเป็นการทาเพื่อลบสิ่งที่ปรับแต่งไว้ออก ส่วนถ้าต้องการยกเลิกการปรับแต่งส่วนนั้นออกไปเลยให้คลิกที่ Pin นั้นแล้วกดปุ่ม Delete
 
http://1.bp.blogspot.com/-Rw14FYfubf4/VHSNSZQAE9I/AAAAAAAABE8/mkgN3Ybl4F0/s1600/
 
 
New = การเพิ่มจุดใหม่   Add = การทาเพิ่มในส่วนเดิม  Erase = การลบสิ่งที่ทาไว้ โดยการทาทับจะเป็นการลบการปรับแต่ง
 
 
Temperature = ปรับสีระหว่างสีฟ้ากับสีเหลือง
 
Tint =ปรับสีระหว่างสี่เขียวกับสี Magenta (ม่วงออกแดง)
 
Exposure = ปรับความสว่างของแสง
 
Contrast = ปรับความคมชัด
 
Highlights = ปรับเพื่อให้เกิดผลกับส่วนที่เป็น Highlight
 
Shadows = ปรับเพื่อให้เกิดผลกับส่วนที่เป็น Shadow
 
Clarity = ปรับให้มีความคมชัดในส่วน Midtone ถ้าต้องการเพิ่มความคมชัดก็สามารถปรับในส่วนนี้ได้
 
Saturation = ปรับความอิ่มตัวของสี
 
 
Sharpness = ปรับเพื่อให้เกิดรายละเอียดภาพ
 
Noise reduction = ปรับเพื่อลดจุดสีบนภาพ
 
More reduction = ปรับเพิ่มส่วนของ Noise reduction
 
Color = ใช้สำหรับการทาสีบนภาพ สามารถเปลี่ยนสีโดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมซึ่งอยู่ในแถบเดียวกัน เมื่อคลิกแล้วกรอบ Color Picker จะแสดงขึ้นมาเพื่อให้คลิกเลือกสี รวมทั้งกำหนดความสว่างของสีได้จากส่วนนี้ด้วย ถ้ากดปุ่ม Alt จะมีรูปถังสีไว้สำหรับใช้เติมสีลงบนกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อเก็บเป็นตัวอย่างสีที่ต้องการใช้เป็น Preset
 
Size = ปรับขนาดของแปรง
Feather = ปรับความเบลอขอบของแปรง
Flow = ปรับอัตราความเร็วในการเกิดผล
Density = ปรับความหนาแน่นที่เกิดขึ้นจากการทา
Auto mask = เมื่อเลือกปุ่มนี้จะช่วยทำให้การทาในส่วนที่ต้องเฉพาะเจาะจงขอบเขตของพื้นที่ได้ดีขึ้น ระบบจะช่วยเน้นให้เกิดการทาเฉพาะส่วนซึ่งอยู่ใต้เครื่องหมายที่เป็นส่วนตรงกลางของหัวแปรง ระบบจะเช็คการตัดกันระหว่าง Contrast ของภาพที่ต่างกัน รวมถึงดูในส่วนที่เป็นขอบ เพื่อให้การทานั้นไม่เหลื่อมกัน การแสดงผลก็จะเฉพาะเจาะจงแค่พื้นที่นั้นเท่านั้น เพื่อให้ได้ผลดีควรกำหนดขนาดแปรงให้พอดีกับส่วนที่จะทา อย่าให้ใหญ่มากนัก คีย์ลัดคือ M สามารถกด M เพื่อสลับการเปิดและปิดการแสดง Mask
Show mask = แสดงให้เห็นขอบเขตการทาที่ใช้ในการปรับแต่ง เพื่อกำหนดขอบเขตได้แม่นยำขึ้น
Show pins = ใช้สำหรับแสดงหรือซ่อน Pin หรือใช้คีย์ลัด V ก็ได้
 
Clear all = ใช้สำหรับลบ Pin ออกทั้งหมด
 
ขณะที่ใช้เครื่องมือนี้ จะมีเครื่องหมายของหัวแปรงซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่
 
- เส้นวงกลมประรอบนอก ควบคุมผลการปรับแต่งไม่ให้เกินจากเส้นนี้
- เส้นวงกลมทึบด้านใน ส่วนที่แสดงผลการปรับแต่ง
- พื้นที่ระหว่างเส้นทั้งสองจะใช้ควบคุมและแสดงการฟุ้งกระจายที่เกิดจากการปรับแต่ง
 
- การปรับขนาดหัวแปรง ใช้การกดปุ่ม [  หรือ  ] ที่เรียกว่าปุ่ม Bracket บนแป้นคีย์บอร์ด เมื่อกดปุ่ม Shift ร่วมด้วย จะใช้สำหรับปรับขนาดวงกลมทึบด้านในของเครืองมือเท่านั้น
 
 
http://2.bp.blogspot.com/-rQ2mh9teerQ/VHSJ0Lw_9kI/AAAAAAAABDY/0oyq0_uoPwg/s1600/การใช้เครื่องมือ Graduated Filter ( G )
ใช้สำหรับปรับแต่งภาพซึ่งมีลักษณะการแสดงผลจากมากไปหาน้อย ซึ่งสามารถกำหนดส่วนที่แสดงได้โดยการกำหนดระหว่างจุดสองจุด พื้นที่หลังจุดเริ่มต้น (จุดสีเขียว) จะแสดงผลที่เกิดขึ้น 100% และพื้นที่หลังจุดสิ้นสุด (จุดสีแดง) ที่ 0% ส่วนภายในพื้นที่ระหว่างทั้งสองจุดนี้เป็นลักษณะการแสดงผลจากมากไปน้อย หรือที่เรียกว่า Transition โดยเริ่มจากจุดสีเขียวมาหาจุดสีแดง
       เมื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่การแสดงผลโดยการลากคลุมพื้นที่ขอบเขตการแสดงผลแล้ว ถ้าต้องการปรับแต่งเพิ่ม ก็มาปรับที่แถบต่างๆ ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของพื้นที่ Adjustment
       จุดทั้งสองสามารถเลื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนขนาดได้ โดยการคลิกที่จุดใดก็ได้แล้วลากเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ใหม่ที่ต้องการ รวมทั้งยังสามารถทำการปรับหมุน (Rotate) แนวของพื้นที่จากแนวตั้งเป็นแนวนอน หรือสลับกัน โดยคลิกที่จุดใดก็ได้แล้วแล้วปรับหมุนได้ตามต้องการ
        การสร้างพื้นที่เพื่อปรับแต่งนี้ สามารถสร้างได้หลายส่วนในภาพ โดยการคลิกเลือก New ก่อน แล้วมาทำการคลิกที่ภาพเพื่อเพิ่มขอบเขตส่วนที่ต้องการปรับแต่ง
        ถ้าต้องการซ่อนการแสดงเส้นและจุดของเครื่องมือ ให้เลือกคลิกเลือก Show Overlay ที่อยู่ด้านล่างของกรอบเครื่องมือ หรือกดคีย์ลัด V ก็ได้ และต้องการให้แสดงอีกครั้งก็กด V อีกครั้งสลับไปมา
        ถ้าต้องการลบเส้นของเครื่องมือการเลือกขอบเขต ให้คลิกที่ปุ่มสีแดงหรือเขียวก็ได้ แล้วกดปุ่ม Delete ถ้าต้องการลบทุกเส้นที่ได้กำหนดขอบเขตไว้ ให้กดปุ่ม Clear All ซึ่งอยู่แถบเดียวกับปุ่ม Show Overlay
        สำหรับ Open Preference Dialog ให้กำหนดค่าตาม Default ดีที่สุด ส่วนเครื่องมือในการ Rotate ทั้งสองตัวก็ไม่มีอะไร เพียงไว้ใช้สำหรับปรับหมุนภาพระดับ 90 องศา ทิศทางตามเข็ม หรือ ทวนเข็มนาฬิกาเท่านั้น
 
 
การใช้ Adjustment Panel
 
             ส่วนนี้เป็นส่วนที่สองที่ใช้ในการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Camera Raw ซึ่งเรียกว่า ส่วนของ Adjustment Panel ประกอบด้วย Adjustment ต่างๆ รวมกันประมาณ 10 ตัวด้วยกัน เรามาเริ่มกันเลยนะครับ
             การเรียกใช้ Panel แต่ละตัวสามารถใช้คีย์ลัดในการเปิด โดยการกดปุ่ม Alt + Ctrl + เลขประจำตัวของแต่ละ Panel เริ่มตั้งแต่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
http://1.bp.blogspot.com/-jWw8g6XzZaY/VHSQK_h9hZI/AAAAAAAABFY/9JN_fXWIwTc/s1600/การใช้ Basic Adjustment Panel ( 1 )
 
การปรับแต่งจากโหมดนี้ จะส่งผลกับส่วนรวมของทั้งภาพ มักจะใช้กับภาพที Over หรือ Under Exposure แถบที่ใช้ในการปรับแต่งมีส่วนหลักอยู่ 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง   White Balance จะประกอบไปด้วย Preset ต่างๆ ที่โปรแกรม Camera Raw ได้สร้างไว้ การเลือกใช้ก็เพียงคลิกที่แถบถัดจากคำว่า White Balance แล้วเลือกแต่ละรายการเพื่อดูว่าตัวใหนเหมาะสมที่สุด ถ้ายังไม่พอใจจะเลือกเป็น Custom แล้วปรับแต่งเองก็ได้โดยการเลื่อนแถบการปรับแต่งต่างๆ ตามรายการด้านล่าง
 
http://3.bp.blogspot.com/-7cSh4Y623O0/VHR_OCD_eaI/AAAAAAAABB4/MCPMDhs-jLM/s1600/
 
 
 
 
 
Temperature = สำหรับปรับสีระหว่าง yellow and blue
 
Tint =  สำหรับปรับสีระหว่าง green and magenta
 
ภายในแถบปุ่ม white balance จะมี preset ต่างๆ แต่ถ้าเราทำการปรับในแถบใดแถบหนึ่งในสองแถบนี้ ที่แถบ white balance จะเปลี่ยนเป็นคำว่า custom
 ส่วนทีสอง จะเป็นแถบที่ใช้สำหรับการแต่งปรับเพิ่มเติม
Exposure =  ปรับค่าความสว่าง luminance ของภาพ
Contrast =  ปรับระดับสีดำและสีขาวที่แสดงบนภาพ
 
Highlight =  ปรับในส่วนของ highlingt คู่กับ white
 
Shadow =  ปรับในส่วนของ shadow คู่กับ black การปรับส่วนนี้เพื่อให้ภาพเกิดรายละเอียดมากขึ้น
 
Whites =  ปรับสีขาวให้กับภาพ
 
Blacks =  ปรับสีดำให้กับภาพ
ส่วนที่สาม
 
Clarity =  ใช้ปรับค่า mid tone contrast เป็นตัวสนับสนุนแถบ contrast จะมีผลให้เกิดการ De-saturate จึงต้องมีแถบ vibrance กับ saturation เพิ่มขึ้นมา
 
Vibrance  = ปรับความสดใสให้เกิดกับส่วนที่มี saturate ต่ำ
 
Saturation =  ปรับความอิ่มตัวของสี
 
 
จากนั้นลองตรวจสอบการ Clipping ของสี โดยกดปุ่ม Alt + คลิกที่ก้านของแถบ Shadow and Black ถ้ามีสีดำ แสดงบนภาพแสดงว่ามีการ Clipping ต้องเลื่อนปรับให้สีดำหายไป และที่ก้านของแถบ Highlight and White ถ้ามีสีขาว แสดงบนภาพแสดงว่ามีการ Clipping ต้องเลื่อนปรับให้สีขาวหายไป
 
 
http://4.bp.blogspot.com/-g-su23PIHhs/VHSQK1Xs3wI/AAAAAAAABFc/UDk4PB3chW0/s1600/การใช้ Tone Curse Adjustment Panel 
Panel นี้จะแบ่งเป็นสองส่วนได้แก่ Parametric Tone Curve และ Point Tone Curve ใช้สำหรับปรับค่า Contrast ให้เกิดกับภาพ วิธีใช้ในแต่ละส่วนจะคล้ายกัน
 
http://3.bp.blogspot.com/--gz42peQQNU/VHSTLpA_98I/AAAAAAAABGs/REF6M0d5exA/s1600/
 
 
Parametric Tone Curve จะมีแถบแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ highlight, light, shadow, dark การปรับแต่งโดยการเลื่อนแถบของแต่ละส่วนด้านล่างเพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ ส่วนปุ่มสามปุ่มที่อยู่ด้านล่างกรอบ ใช้สำหรับกำหนดพื้นที่ที่จะให้เกิดการแสดงผลจากการปรับแต่งด้วยแถบด้านล่างทั้งสี่แถบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Highlights = สำหรับปรับความสว่างที่เกิดกับส่วนของ highlight
 
Lights = สำหรับปรับความสว่างที่เกิดระหว่างส่วนของ highlight กับ light
 
Shadows =  สำหรับปรับความมืดที่เกิดกับส่วนของ shadow
 
Darks =  สำหรับปรับความมืดที่เกิดระหว่างส่วนของ shadow กับ dark
 
  
 
 
Point Tone Curve ถ้าใครที่เคยใช้โปรแกรม Photoshop จะต้องรู้จักเป็นอย่างดี สำหรับวิธีการใช้ในส่วนนี้ก็เพียงแค่คลิกบนเส้นจะทำให้เกิดจุด แล้วทำลากเพื่อปรับแต่ง ถ้าต้องการลบจุดก็เพียงคลิกที่จุดแล้วกดปุ่ม Delete การลากนี้สามารถลากไปทางซ้าย ขวา และขึ้น ลง ถ้าต้องการเลื่อนจุดก็คลิกที่จุดแล้วลากเลื่อนจุดไปบนเส้นที่ตำแหน่งตามต้องการ หรือจะใช้ Preset ที่โปรแกรมสร้างไว้ให้ก็ได้ โดยกดที่แถบ Curve แล้วเลือก Preset ซึ่งมีทั้งหมดสามแบบด้วยกัน ถ้าต้องการปรับเป็นรายสีก็สามารถคลิกที่ช่องChannel เพื่อเลือกสีที่ต้องการปรับโดยเฉพาะเจาะจงได้ ค่าที่แสดงในช่อง Input คือค่าความ Contrast ของภาพก่อนปรับแต่ง ส่วน Output คือค่าความ Contrast ของภาพหลังการปรับแต่ง
 
 
http://2.bp.blogspot.com/-d5ViBnIs2MM/VHSQK_cPDyI/AAAAAAAABF4/bkRy1ZJSRqc/s1600/การใช้ Detail Adjustment Panel
ถ้าต้องการปรับความคมชัดของภาพ สามารถใช้ส่วนนี้ในการปรับแต่ง ซึ่งจะมีเครื่องมืออยู่สองส่วนด้วยกัน คือส่วนสำหรับเพิ่มความคมชัด และส่วนที่ใช้สำหรับลดจุดสีบนภาพ ก่อนปรับแต่งภาพควรปรับภาพให้เป็นขนาด 100% เพื่อจะได้เห็นรายละเอียดของภาพได้ชัดเจน
หลังการปรับแต่งภาพ จะใช้ส่วนใหนในการปรับแต่งภาพก่อนนั้นบอกยาก ขึ้นอยู่กับว่าภาพนั้นมีส่วนใหนที่ต้องให้ปรับก่อน เช่น ถ้าถาพนั้นมีจุดสีมาก Noise ก็ควรทำการปรับลด Noise ก่อน เมื่อปรับลดแล้วอาจทำให้ความคมชัดของภาพลดลง ก็อาจจะต้องมาปรับในส่วนของ Sharpening เพิ่มขึ้นเป็นต้น
 
        Sharpening สำหรับปรับความคมชัดของภาพ ถ้ากดปุ่ม Alt แล้วคลิกตามแถบต่างๆ ในส่วนนี้จะเห็นเป็นภาพแบบ Grayscale จะทำให้การปรับแต่งง่ายขึ้น
 
http://2.bp.blogspot.com/-Mzokita4Pbw/VHSUWSHXuFI/AAAAAAAABG0/KKLN2kEiEfk/s1600/
 
 
 
 
Amount = เพิ่มลดความคมชัด
 
Radius = ปรับเพิ่มลดรัศมีที่เกิดกับขอบของภาพ
 
Detail = ปรับรายละเอียดของภาพ
 
Masking = จะแสดงภาพเป็นสองส่วนคือ ดำ และ ขาว เหมือนกับการสร้าง Mask ในโปรแกรม Photoshop =  คือ ถ้าส่วนใหนเป็นสีขาว จะเป็นส่วนที่มองเห็น แต่ถ้าส่วนใหนเป็นสีดำจะเป็นส่วนที่ถูกปิดบังไว้ สำหรับในส่วนนี้ก็คือเป็นการบิดบังความคมชัดไว้นั้นเอง การทำเช่นนี้สามารถกำหนดได้ว่าส่วนใหนต้องการให้เห็นหรือไม่เห็นความคมชัด
 
Noise Reduction = สำหรับปรับในส่วนของจุดสีที่แสดงบนภาพ
Luminance = ปรับความสว่างรวมของจุุดสีบนภาพ
 
Luminance Detail = ปรับความสว่างในส่วนรายละเอียดของจุดสีที่เกิดบนภาพ
 
Luminance Contrast = ปรับความสว่างในส่วน Contrast ของจุดสีที่เกิดบนภาพ
 
Color  = ปรับความสว่างสีของจุดสีที่เกิดบนภาพ
 
Color Detail ปรับความสว่างสีในส่วนของรายละเอียดของจุดสีที่เกิดบนภาพ
 
 http://2.bp.blogspot.com/-GFNEDniPEAg/VHSQL8lZWwI/AAAAAAAABFg/M2eF40hzQYg/s1600/การใช้ HSL / Grayscale adjustment panel
       การปรับแต่งในส่วนนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ การปรับภาพสีให้เป็นภาพระดับสีเทา Grayscale และ การปรับภาพสีให้มีสีสรรสวยงามโดยปรับจากค่า Hue / Saturation / Luminance
 
        การปรับภาพสีให้เป็นภาพระดับสีเทา Grayscale จะต้องคลิกเลือกที่ช่อง Convert to Grayscale ภาพก็จะกลายเป็นโทนสีเทา ถ้าต้องการให้ภาพมีโทนสีที่สวยงาม ให้ปรับแต่งเพิ่มเติมจากแถบต่างๆ วิธีการปรับก็เพียงเลือกแถบสีให้ตรงกับสีของภาพส่วนที่ยังไม่ได้มีการปรับเป็นโทนสีเทา จะทำให้ภาพในส่วนของสีนั้นเกิดความสว่าง หรือ มืด Contrast เพิ่มหรือลดลงได้ ถ้าไม่แน่ใจว่าส่วนใดของภาพเป็นสีอะไร ให้คลิกเลือกที่ช่อง Preview หรือ กด P เพื่อดูสีภาพก่อนเปลี่ยนเป็น Grayscale การปรับภาพสีให้มีสีสรรทีสวยงามขึ้น เพียงทำการปรับเลื่อนแถบสีต่างๆ ที่แสดงบนภาพ 
ในส่วนนี้จะแบ่งโหมดของภาพออกเป็น  3 ส่วน  
http://3.bp.blogspot.com/-SC5WIePpV5w/VHSU_lR54CI/AAAAAAAABG8/TY4WxnJPZgI/s1600/
 
 
 
 
Hue = สำหรับการเปลี่ยนแปลงสี
 
 
Saturation =  สำหรับปรับความอิ่มตัวของสี
 
 Luminance =  สำหรับปรับความสว่างของภาพโดยรวม

 

 http://1.bp.blogspot.com/-0bD0bgdMf-U/VHSQMfzfs5I/AAAAAAAABF0/BfTyn1vfYsY/s1600/การใช้ Split Toning Adjustment Panel
      การปรับแต่งในส่วนนี้ใช้สำหรับปรับแต่งภาพโทนสีเทาให้ดูสวยงามโดยการแยกสีออกมาให้เห็นเด่นชัดจากภาพ Grayscale เพราะฉะนั้นขั้นแรกจะต้องทำภาพสีให้เป็นภาพ Grayscale ก่อน
      จากนั้นจึงมาใช้ Panel นี้ในการปรับแต่ง เครื่องมือนในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ Highlights กับ ส่วนของ Shadows
 
     วิธีทำก็เพียงเลื่อนปรับส่วนของ Highlights or Shadows เพื่อเลือกสีที่ต้องการจะ Split Toning ออกมาให้เห็นบนภาพ เมื่อปรับเลือกสีแล้วจะยังไม่เห็นสีนั้นจนกว่าจะมีการปรับค่า Saturation เพื่อควบคุมการแสดงผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแถบนี้ ถ้าปรับค่าสูงก็จะเห็นผลมาก ส่วนแถบ Balance คือการปรับความสมดุลของการแสดงผลสีระหว่างทั้งสองส่วน
 http://3.bp.blogspot.com/-3oUcKIFyeq4/VHSVXn0U_aI/AAAAAAAABHE/VxUMLdBRpb4/s1600/
 
http://2.bp.blogspot.com/-F9eX8x6ORxU/VHSQMnWtcYI/AAAAAAAABFw/-cbjC6vkC0I/s1600/การใช้ Lens Corrections Adjustment Panel
       เป็นการปรับแต่งภาพทีถูกบิดเบือนด้วยเลนส์ของกล้องถ่ายภาพ เช่น ภาพที่ได้ออกมามีรูปทรงที่ถูกบิดเบือนจากความเป็นจริง ในส่วนนี้จะมีอยู่สองแถบคือ Profile และ Manual
Profile ใช้สำหรับภาพที่เป็น Raw File หมายถึงภาพนั้นจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของภาพ เช่น งเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพแสดงให้เห็นรายละเอียด และอื่นๆ เมื่อคลิกเลือกในส่วนของ Enable Lens Profile Corrections ภาพนั้นจะถูกปรับแต่งให้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าดูแล้วยังไม่พอใจ สามารถปรับแต่งเพิ่มได้ที่แถบ Distortion และ Vignette ซึ่งอยู่ในส่วนของ Correction Amount ใช้สำหรับปรับแต่งการแก้ไขการบิดเบือนเพิ่มเติมให้ดีขึ้น และสำหรับเติมในส่วนของ Vignette ให้กับภาพได้ด้วย Manual ส่วนนี้มักจะใช้กับภาพที่ไม่ใช่ Raw File เช่น ภาพ JPEG หรือ อื่นๆ จะมีส่วนสำหรับการปรับแต่งก็แบ่งอยู่สองส่วนด้วยกันคือ Transform และ Lens Vignetting การปรับแต่งก็ง่ายมากเพียงเลื่อนแถบต่างๆ แล้วดูผลที่เกิดได้ทันที
 
      สำหรับส่วนของ Defringe เป็นการปรับขอบของภาพที่มี Radius ของสี่ซึ่งเกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ที่เป็นขอบขอบภาพให้หมดไป
 
http://2.bp.blogspot.com/-V9nxiuKAb6I/VHSQNpAb7UI/AAAAAAAABGM/CXQTCzVaBpo/s1600/การใช้ Effects Adjustment Panel
 
       ส่วนนี้ใช้สำหรับการใส่เทคนิคให้กับภาพ Grayscale โดยการเพิ่มจุดสีเข้าไปเรียกว่า Grain จากนั้นก็มาทำ Vignette
 
http://3.bp.blogspot.com/-biLakYvp3ec/VHSWh1qmsdI/AAAAAAAABHU/Q3pXoj6v55A/s1600/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amount = ปรับระดับความมืดและสว่าง
 
Midpoint = การเปลี่ยนรูปทรงที่เกิดกับส่วนกลางของ vignette
 
Roundness = การเปลี่ยนรูปทรงของ vignette
 
Feather = การเปลี่ยนความเบลอขอบของ vignette
 
Highlight = จะมีผลเมื่อการปรับแถบ amount มาทางด้านมืด ใช้สำหรับปรับส่วนที่เป็น highlight =  ซึ่งถูกกระทบจากการปรับ Amount ให้สว่างขึ้น
 
 http://1.bp.blogspot.com/-rXendscFWeA/VHSQNxuJStI/AAAAAAAABGI/Q54J4uIhIKg/s1600/การใช้ Camera Calibration Panel
 
       จะใช้ได้กับ raw file เท่านั้น กล้องแต่ละ Brand จะมี raw file ในรูปแบบของกล้อง brand นั้นๆ เมื่อนำมาเปิดกับโปรแกรม camera raw และใช้การปรับแต่งในส่วนนี้ จะสามารถเลือกรูปแบบของ profile ที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้เพื่อการปรับแต่งภาพได้ พร้อมทั้งยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมโดยใช้แถบเครื่องมือการปรับแต่งได้อีกด้วย
 
 http://4.bp.blogspot.com/-okPDc4cp1eU/VHSW-qLirDI/AAAAAAAABHc/IRxQE7t-z14/s1600/
http://3.bp.blogspot.com/-emUGayVZNgc/VHSQOXTjbvI/AAAAAAAABGE/cB_jcWh03B0/s1600/การใช้ Preset Adjustment Panel
      สำหรับส่วนนี้คือส่วนที่ใช้สำหรับเก็บ Preset การปรับแต่งค่าต่างๆ ที่สร้างขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งานที่มีการปรับแต่งภาพที่มีลักษณะเหมือนกัน เมือสร้าง Preset แล้วทำการตั้งชื่อให้กับ Preset ชื่อของ Preset ก็จะมาแสดงไว้ที่ส่วนนี้ ถ้าต้องการใช้ ก็เพียงเปิดภาพ แล้วมาคลิกชื่อ Preset ที่เราได้สร้างไว้
      ส่วนวิธีการสร้าง Preset ให้ทำหลังจากที่ได้ทำการปรับแต่งทุกอย่างให้กับภาพเรียบร้อยแล้ว และต้องการเก็บการปรับแต่งนี้ไว้ จากนั้นให้คลิกทีลูกศรบนแถบ Preset แล้วเลือก Save Setting หรือจะคลิกที่ไอคอน Add Preset ที่อยู่ด้านล่างในกรอบ Preset ก่อนไอคอนถังขยะก็ได้
      จากนั้นจะมีกรอบ New Preset แสดงขึ้นมา ทำการตั้งชื่อให้กับ Preset แล้วกด OK หรือก่อนที่จะคลิก OK ให้คลิกที่ช่อง Subset เพื่อเลือกเฉพาะในส่วนที่เราใช้ในการปรับแต่งก็ได้
 
      ถ้าต้อกการลบ Preset ก็คลิกทีแถบ Preset ที่ได้สร้างไว้ แล้วคลิกที่รูปถ้งขยะด้านล่างของ Preset Panel
 
 http://4.bp.blogspot.com/-nXDArn9hkyM/VHSXbWC6sJI/AAAAAAAABHk/JqjwKejYzYo/s1600/
http://1.bp.blogspot.com/-8lU0OUYJJi0/VHSQPnG-LKI/AAAAAAAABGQ/Knm2U8t5SSw/s1600/การใช้ Snapshots Adjustment Panel
 
ใช้สำหรับสร้างขั้นตอนต่างๆ ในการปรับแต่งภาพเก็บไว้ เมื่อต้องการเก็บขั้นตอนใหน ก็ให้กดไอคอน Snapshots Adjustment Panel แล้วมาคลิกที่ไอคอน New Snapshot ที่อยู่ด้านล่างของ Panel จะมีกรอบหน้าต่าง New Snapshot แสดงขึ้นมาเพื่อให้ตั้งชื่อ Snapshot นั้น จากนั้นกดปุ่ม Done ถ้ามีการปรับแต่งเปลี่ยนแปลงใดๆ กับภาพ แล้วต้องการกลับมายังจุดที่เก็บเป็น Snapshot ก็ให้กดเลือก Snapshot ที่สร้างไว้
 
ที่มา http://grapicphoto.blogspot.com/p/camera-raw-basic-adjustment-panel-white.html

 

  http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.phphttp://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php

http://www.thaiteachers.tv/teachers.phphttp://www.thaiteachers.tv/asean.php

ครูผู้สอน


    นายศราวุธ  ปะทะโก

สถิติผู้เยี่ยมชม

531973
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
310
309
1774
527615
6145
7874
531973

Your IP: 3.85.80.239
Server Time: 2022-01-21 20:46:35