Get Adobe Flash player
0 Comments

ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CC

ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2014
 
 
ส่วนที่ 1 Menu Bar   แถบควบคุมโปรแกรม
 
     1. File หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ เช่น สร้างไฟล์ใหม่, เปิด, ปิด, บันทึกไฟล์, นำเข้าไฟล์, ส่งออกไฟล์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟล์
     2. Edit หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ และปรับแต่งการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้น เช่น ก๊อปปี้, วาง, ยกเลิกคำสั่ง, แก้ไขเครื่องมือ และอื่น ๆ
     3. Image หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ เช่น สี, แสง, ขนาดของภาพ (image size), ขนาดของเอกสาร (canvas), โหมดสีของภาพ, หมุนภาพ และอื่น ๆ
     4. Layer หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์ ทั้งการสร้างเลเยอร์, แปลงเลเยอร์ และการจัดการกับเลเยอร์ในด้านต่าง ๆ
     5. select  รวม คำสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุหรือพื้นที่บนรูปภาพ (Selection) เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับคำสั่งอื่น ๆ เช่น เลือกเพื่อเปลี่ยนสี, ลบ หรือใช้เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ กับรูปภาพ
     6. Filter เป็นคำสั่งการเล่น Effects ต่างๆสำหรับรูปภาพและวัตถุ
     7. View เป็นคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่างๆ เช่น การขยายภาพและย่อภาพให้ดูเล็ก
     8. Window  เป็นส่วนคำสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆที่จำเป็นในการใช้สร้าง Effects ต่างๆ
     9. Help เป็นคำสั่งเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของโปรแกรมอยู่ในนั้น
 
 
ส่วนที่ 2   Tool Bar  แถบเครื่องมือ
          Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กล่องเครื่องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่องมือเหล่านี้มีจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่องมือที่ทำหน้าที่คล้าย ๆ กันไว้ในปุ่มเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยู่บริเวณมุมด้านล่างดังภาพ 2 เพื่อบอกให้รู้ว่าในปุ่มนี้ยังมีเครื่องมืออื่นอยู่ด้วย
 
 
ทำการแบ่งกลุ่มเครื่องมือได้ดังภาพต่อไปนี้

http://1.bp.blogspot.com/-IF5NRRIP2H8/VHGQQa1IV1I/AAAAAAAAA2c/ZBzLTjbfhhg/s1600/
 
 
 
 
 
 
แถบสีแดง คือ กลุ่มคำสั่ง Serection เพื่อเลือกพื้นที่ในส่วนต่างๆ ของภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แถบสีเขียว  คือ กลุ่มคำสั่ง Edit  สำหรับการปรับแต่งระบายสี  การลบบางส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แถบสีเหลือง  คือ กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการสร้าง ตัวอักษร วาดภาพ
 
 
 
 
แถบสีส้ม    คือ คำสั่ง View ใช้ย่อ ขยาย ดูชิ้นงาน
 
แถบสีฟ้า    คือ  คำสั่งเลือกสี Foreground  หรือ Background
 
 
 
แถบสีม่วง  คือ คำสั่ง Quick  Mash  คำสั่งเกี่ยวกับหน้าจอ
   
 
 
เครื่องมือแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติดังนี้
 
Move  ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือเลือกเป็นแถวคอลัมน์  ขนาด 1 พิเซล
 
 
http://3.bp.blogspot.com/-G7_zxfbwKXk/VHGTL5oDGkI/AAAAAAAAA4o/1sjs80AkLCE/s1600/Marquee   ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ หรือย้ายภาพในเลเยอร์หรือย้ายเส้นไกด์
 
 
http://2.bp.blogspot.com/-NZ2oxNdbZwU/VHGTLTD55eI/AAAAAAAAA4w/sh_wPeHF8tE/s1600/Lasso   ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ
 
 
http://4.bp.blogspot.com/-DW7QKfYeAD4/VHGW3mzgYcI/AAAAAAAAA6A/KOJpLEKhxBQ/s1600/Quick Serection Tool ใช้ระบายเพื่อเลือกพื้นที่ต้องการแก้ไข
 
 
http://1.bp.blogspot.com/-VCEt5-I_0os/VHGTEwXge6I/AAAAAAAAA3M/Hf8hJvxZfyM/s1600/Crop  ใช้ตัดขอบภาพ
 
 
http://2.bp.blogspot.com/-4ObjpbY3dpM/VHGTHHA3WEI/AAAAAAAAA3s/_FPcpV74TRQ/s1600/Eyedropper  ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ
 
 
http://2.bp.blogspot.com/-5CcwVfN-k9s/VHGTKKO11PI/AAAAAAAAA4Y/4Q5XW_icIQo/s1600/Healing Brush  ใช้ตกแต่งลบรอยตำหนิในภาพ
 
 
http://3.bp.blogspot.com/-E8ARQ8TdEmc/VHGTDqThezI/AAAAAAAAA28/iKkuQnlesnE/s1600/Brush   ใช้ระบายลงบนภาพ
 
 
http://1.bp.blogspot.com/-tvzfTuBx7so/VHGTEsp2HcI/AAAAAAAAA3Q/rKtp1jDVs9g/s1600/Clone Stamp  ใช้ทำสำเนาภาพ โดยก๊อปปี้ภาพจากบริเวณอื่นมาระบาย หรือระบายด้วยลวดลาย
 
 
http://3.bp.blogspot.com/-9avC6ebTLgs/VHGTKcLTciI/AAAAAAAAA4Q/hTrwAv115gE/s1600/History Brush ใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผ่านมา หรือภาพของสถานะ
 
เดิมที่บันทึกไว้
 
http://3.bp.blogspot.com/-bme-66OdOcc/VHGTGeoUO6I/AAAAAAAAA3c/37yu3qyhJhg/s1600/Eraser   ใช้ลบภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการ
 
 
http://1.bp.blogspot.com/-hPCkMP5VBf0/VHGTIpQSa7I/AAAAAAAAA4A/aNJ9UrYQvEs/s1600/Gradient  ใช้เติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรือความทึบ
 
 
http://1.bp.blogspot.com/-hPCkMP5VBf0/VHGTIpQSa7I/AAAAAAAAA4A/aNJ9UrYQvEs/s1600/Blur    ใช้ระบายภาพให้เบลอ
 
 
  http://3.bp.blogspot.com/-caQL74Afek8/VHGTF9TqQbI/AAAAAAAAA3Y/jEG_Xwfom60/s1600/Dodge   ใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้น
 
 
http://3.bp.blogspot.com/-m3nuF1A10mg/VHGTMyf_dqI/AAAAAAAAA5I/E6iZOrNqm2U/s1600/Pen   ใช้วาดเส้นพาธ (Path)
 
 
http://4.bp.blogspot.com/-xblgohLtoHE/VHGTKhjtPhI/AAAAAAAAA4U/x4WDWYWUQkw/s1600/Horizontal Type  ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพ
 
 
http://1.bp.blogspot.com/-ffJ2vKr-fmI/VHGTMsvw3lI/AAAAAAAAA44/OIJhuOxeibM/s1600/Path Selection  ใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาธ
 
 
http://2.bp.blogspot.com/-sjxXJskdGcc/VHGTNm5n9mI/AAAAAAAAA5A/sW5Pg7w1Q2c/s1600/Rectangle  ใช้วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสำเร็จรูป
 
 
http://2.bp.blogspot.com/-sjxXJskdGcc/VHGTNm5n9mI/AAAAAAAAA5A/sW5Pg7w1Q2c/s1600/Hand  ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ
 
 
http://2.bp.blogspot.com/-Pw3Rnu_M_tQ/VHGTOdEar7I/AAAAAAAAA5M/C3jzuXNhZsE/s1600/Zoom   ใช้ย่อหรือขยายมุมมองภาพ
 
 
http://4.bp.blogspot.com/-SVRyAYfW_jo/VHGTPJTSiBI/AAAAAAAAA5g/s7HBupKg318/s1600/set Foreground Color, Set Background Color ใช้สำหรับกำหนดสี- Foreground Color และ  Background Color
 
http://2.bp.blogspot.com/-aBXULhCyNCk/VHGTHoBcwzI/AAAAAAAAA3o/HO_cgfEx1VY/s1600/ Quick  Mash   เปิดแสดงหน้ากระดาษ แบบ Full screen
 
 
ส่วนที่ 3   Option bar สิ่งที่ควบคุมเครื่องมือที่ใช้งาน Tools control menu
สิ่งที่ควบคุมเครื่องมือที่ใช้งาน Tools control menu หรือ Option bar
 
      Option Bar (ออปชั่นบาร์) เป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งค่าการทำงานของเครื่องมือต่าง ๆ โดยรายละเอียดในออปชั่นบาร์จะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่เราเลือกจากทูลบ็อกซ์ในขณะนั้น เช่น เมื่อเราเลือกเครื่องมือ Brush (พู่กัน) บนออปชั่นบาร์จะปรากฏออปชั่นที่ใช้ในการกำหนดขนาด และลักษณะหัวแปรง, โหมดในการระบายความโปร่งใสของสี และอัตราการไหลของสี เป็นต้น
 
ส่วนที่ 4   Windows Desing พื้นที่ออกแบบ
 
      เป็นพื้นที่ว่างสำหรับแสดงงานที่กำลังทำอยู่ 
 
ส่วนที่ 5  Panel menu  เมนูของพื้นที่ทำงาน
 http://2.bp.blogspot.com/-YO8FHeUxX0A/VHGQPklX77I/AAAAAAAAA2Y/Wu1mJ5Ig8e4/s1600/
     Panel (พาเนล) เป็นวินโดว์ย่อย ๆ ที่ใช้เลือกรายละเอียด หรือคำสั่งควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น พาเนล Color ใช้สำหรับเลือกสี, พาเนล Layers ใช้สำหรับจัดการกับเลเยอร์ และพาเนล Info ใช้แสดงค่าสีตรงตำแหน่งที่ชี้เมาส์ รวมถึงขนาด/ตำแหน่งของพื้นที่ที่เลือกไว้
 
ส่วนที่ 6  Control Bar 
      ใช้ในการเก็บการใช้งานโปรแกรม การปิดโปรแกรมเมื่อไม่ต้องการใช้ แล้วยังสามารถจะย่อหน้าต่างดปรแกรมให้เล็กลงตามต้องการได้ ไว้ใช้ในกรณีใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ
 
 
มี 3 ปุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย
1.Minimize   คือ การพับโปรแกรมมาเก็บไว้ที่ ทาร์สบาร์ด้านล่าง
2.Restorn     คือ  การย่อหน้าต่างโปรแกรม ให้เล็กลง หรือให้เต็มหน้าจอ
3.Close        คือ  การใช้ปิดโปรแกรมเมื่อไม่ต้องการใช้งาน

 

  http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.phphttp://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php

http://www.thaiteachers.tv/teachers.phphttp://www.thaiteachers.tv/asean.php

ครูผู้สอน


    นายศราวุธ  ปะทะโก

สถิติผู้เยี่ยมชม

579427
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
79
260
824
576598
2652
7384
579427

Your IP: 3.238.225.8
Server Time: 2022-08-10 06:03:45