ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม (http://www.bps.in.th/moral)

ทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อให้สะดวกต่อการให้ข้อมูลพื้นฐานของระบบ เช่น การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ รายชื่อครูที่ปรึกษา บุคลากร รวมทั้งการเปิดให้ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ เว็บไซต์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ยังอยู่ในช่วงปรับปรุงเพื่อให้ระบบเสถียรมากยิ่งขึ้น หากข้อมูลส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ ทางเราก็ขออภัยมา ณ ที่นี้


   
รูปภาพเพิ่มเติม...