กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

บุคลากรที่มีคุณค่า

คิดถึงและระลึกถึงคุณครูที่เกษียณอายุราชการ

และ เออร์ลี่รีไทร์

        

คุณครูศิริรัตน์  ชิดรัมย์       และ   คุณครูวรรณฑิภรณ์ เทียมฟ้าพลกรัง