กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

"โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ก้าวนำสู่สากล"

                     10 กรกฎาคม 2556คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย                       

ของกรมประชาสัมพันธ์ Yong DPR Award ระดับประเทศ

ท่านผู้อำนวยการคณะครูและเพื่อนนักเรียนร่วมแสดงความยินดี